تبلیغات
پروژه های مطلب - انجام پروژه و پایان نامه و شبیه سازی مقالات

امروز:

انجام پروژه و پایان نامه و شبیه سازی مقالات

» نوع مطلب : الکترونیک 8 ،

انجام پروژه دانشجویی و پایان​ نامه و شبیه سازی مقالات در رشته های برق-کنترل، کامپیوتر-هوش مصنوعی، مهندسی پزشکی، مکاترونیک و رباتیک با نرم افزار متلب MATLAB توسط تیم ممتاز دانشجویان و فارغ التحصیلان برتر دانشگاه های برتر تهران.
نوع مطلب : انجام پروژه شبکه عصبی، شبکه های عصبی فازی، انجام پایان نامه،  انجام پروژه های کد نویسی و برنامه نویسی، انجام کلیه پروژه های دانشجویی،
برچسب ها : پایان نامه، شبیه سازی، کدنویسی، برنامه نویسی، مقاله، پروژه دانشجویی، متلب،
لینک های مرتبط :
انجام پروژه برق کنترل کامپیوتر هوش مصنوعی مهندسی پزشکی رباتیک مکاترونیک در متلب MATLAB
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
مشاوره در پروژه های کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد

مشاوره در انجام پروژه های  MATLAB

انجام پروژه دانشجویی و پایان​ نامه در زمینه های پردازش سیگنال ، الگوریتم ژنتیک ، شبکه عصبی ، فازی ، شبیه سازی رشته های برق کنترل کامپیوتر هوش مصنوعی مهندسی پزشکی رباتیک مکاترونیک

       *********************************************************

 راهنمایی در برنامه نویسی مطلبMATLAB مخصوص دانشجویانMATLAB

مشاوره در انجام پروژه های رشته های برق کنترل کامپیوتر هوش مصنوعی مهندسی پزشکی رباتیک مکاترونیک

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
شبکه های عصبی در MATLAB
شبکه عصبی
MATLAB Neural Network toolbox

روش های مختلف طبقه بندی داده مانند NN ، KNN و SVM
Classification Algorithms

شناسایی الگو
Pattern Recognition

پردازش تصویر در MATLAB
MATLAB Image Processing toolbox

تبدیل ویولت ( موجک ) و تحلیل سیگنال در حوزه ویولت
Wavelet Transform

منظق فازی
MATLAB Fuzzy Logic Toolbox

شبیه سازی کدر ، انکدر ، دی کدر ، کد کانولوشنال به کمک MATLAB

شناسایی چهره (بازشناسی چهره) ، تشخیص چهره
Face Recognition , Face Detectionالگوریتم های بهینه سازی و حل مساله با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی مانند الگوریتم ژنتیک ، PSO ، کلونی مورچه ، simulated annealing
Optimization Algorithm , Genetic Algorithm, Ant colony, PSO, Genetic Algorithm

نوع مطلب : متلب MATLAB، انجام پروژه دانشجویی و پایان نامه و شبیه سازی مقالات، انجام پروژه شبکه عصبی، شبکه های عصبی فازی،  انجام پروژه های کد نویسی و برنامه نویسی، انجام کلیه پروژه های دانشجویی،
انجام پروژه الگوریتم ژنتیک و الگوریتم پرندگان و ...
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
انجام پروژه الگوریتم ژنتیک  (Genetic Algorithm) GA

 pso انجام پروژه الگوریتم پرندگان

 Bee Algorithm انجام پروژه الگوریتم زنبور عسل

Bat Algorithm انجام پروژه الگوریتم خفاش

Coco Algorithm انجام پروژه الگوریتم فاخته

SA انجام پروژه الگوریتم تبرید

انجام پروژه الگوریتم های بهینه سازی هوشمند


برای مشاوره رایگان و سفارش و انجام پروژه های خود به بهترین نحو و در کوتاه ترین زمان ممکن از طریق شماره موبایل و ایمیل زیر تماس حاصل فرمایید

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
نوع مطلب : انجام پروژه الگوریتم ژنتیک، الگوریتم پرندگان، الگوریتم های بهینه سازی، انجام پروژه کنترل فازی ، سیستم های فازی، منطق فازی، متلب MATLAB، انجام پروژه دانشجویی و پایان نامه و شبیه سازی مقالات، انجام پروژه شبکه عصبی، شبکه های عصبی فازی، انجام پایان نامه،  انجام پروژه های کد نویسی و برنامه نویسی، انجام کلیه پروژه های دانشجویی،
برچسب ها : الگوریتم پرندگان، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم زنبور عسل،
لینک های مرتبط
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
انجام پروژه های برنامه نویسی متلب الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری (metaheuristics) فراابتکاری تکاملی

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب الگوریتم ژنتیک  (Genetic Algorithm) GA

 انجام پروژه های برنامه نویسی متلب برنامه ریزی ژنتیک (Genetic Programming) GP 

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب شبیه سازی تبرید (Simulated Annealing) SA

(Particle Swarm Optimization) PSOانجام پروژه های برنامه نویسی متلب بهینه سازی الگوریتم پرندگان
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
انجام پروژه های برنامه نویسی متلب بهینه سازی ازدحام ذرات (Particle Swarm Optimization) PSO

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب تکامل تفاضلی (Differential Evolution) DE

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب بهینه سازی کلونی مورچگان(Ant Colony Optimization) ACO

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب بهینه سازی کلونی مورچگان برای فضای پیوسته ACOR

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب برنامه ریزی تکاملی(Evolutionary Programming) EP 

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب استراتژی های تکامل (Evolution Strategies) ES

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب استراتژی های تکامل با تطبیق ماتریس کواریانس CMA-ES

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب جستجوی ممنوع (Tabu Search) TS 
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
انجام پروژه های برنامه نویسی متلب الگوریتم زنبورها(Bees Algorithm) BA

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب کلونی زنبورهای مصنوعی(Artificial Bee Colony) ABC

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب جستجوی هارمونی(Harmony Search) HS 

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی(Biogeography-Based Optimization) BBO

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب الگوریتم فرهنگ(Cultural Algorithm) CA 

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب الگوریتم رقابت استعماری(Imperialist Competitive Algorithm) ICA

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب الگوریتم کرم شب تاب (Firefly Algorithm) FA 

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب الگوریتم بهینه سازی بیزی(Bayesian Optimization Algorithm) BOA

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب الگوریتم بهینه سازی بیزی سلسله مراتبی hBOA

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب سیستم ایمنی مصنوعی(Artificial Immune System) AIS

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب شبکه ایمنی مصنوعی(Artificial Immune Network) AIN

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب الگوریتم انتخاب تکثیری(Clonal Selection Algorithm) CSA

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب الگوریتم های مبتنی بر الگوهای رفتاری(Memetic Algorithms) MA
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
انجام پروژه های برنامه نویسی متلب الگوریتم جستجوی کاتالیستی(Catalytic Search Algorithm)

الگوریتم های تخمین توزیع EDA انجام پروژه های برنامه نویسی متلب الگوریتم خفاش Bat Algorithm

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب الگوریتم جهش قورباغه(Frog Leaping)

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب ازدحام ماهی های مصنوعی(Artificial Fish Swarm) AFS

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب الگوریتم ژنتیک فشرده(Compact Genetic Algorithm) cGA

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب الگوریتم بهینه سازی باکتری(Bacterial Foraging Optimization) BFO

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب جستجوی پراکنده(Scatter Search) SS

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب الگوریتم شاخه و کران(Branch and Bound)

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب چندهدفه الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نا مغلوب NSGA-II

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب الگوریتم ژنتیک چند هدفه

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه MOPSO

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب شبکه های عصبی

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب سیستم های فازی

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب الگوریتم های بهینه سازی و تکاملی

نوع مطلب : انجام پروژه الگوریتم ژنتیک، الگوریتم پرندگان، الگوریتم های بهینه سازی، انجام پروژه کنترل فازی ، سیستم های فازی، منطق فازی، متلب MATLAB، انجام پروژه دانشجویی و پایان نامه و شبیه سازی مقالات، انجام پروژه شبکه عصبی، شبکه های عصبی فازی، انجام پایان نامه،  انجام پروژه های کد نویسی و برنامه نویسی، انجام کلیه پروژه های دانشجویی،
برچسب ها : پروژه، دانشجویی، الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی، متلب،
لینک های مرتبط
انجام پروژه بهینه سازی درمتلب matlab

انجام پروژه بهینه سازی درمتلب matlab

انجام پروپزال پایان نامه ارشد دکتری تدریس خصوصی

الگوریتم های ژنتیک الگوریتم های بهینه سازی مطلب

انجام سفارش پروژه های دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی متلب matlab  مطلب نرم افزار متلب سیمولینک Simulink و
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
شبکه های عصبی و منطق فازی

انجام پروژه برنامه نویسی با مطلب متلب MATLAB

نرم افزار دانشجویی- کدنویسی آموزش تدریس مطلب MATLAB

انجام پروژه متلب برق

انجام پروژه متلب فازی

انجام پروژه متلب matlab

انجام پروژه های برنامه نویسی دانشجویی

 انجام پروژه های برنامه نویسی matlab

انجام پروژه های برنامه نویسی
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
انجام پروژه های برنامه نویسی حرفه ای

برای مشاوره رایگان و انجام پروژه های آتی خود در کوتاه ترین زمان ممکن از طریق شماره موبایل و ایمیل و سایتهای زیر تماس حاصل فرمایید:

انجام کلیه پروژه های دانشجویی انجام پروژه های کد نویسی و برنامه نویسی انجام پایان نامه شبیه سازی مقالات
انجام پروژه در کلیه مارد زیر پزیرفته میشود</p>
<p>کلیه پروژه های شبکه عصبی</p>
<p>کلیه پروژه های کنترل فازی
<p>کلیه پروژه های کنترل تطبیقی
<p>کلیه پروژه های شبکه های پتری
<p>کلیه پروژه های الگوریتم های بهینه سازی الگوریتم ژنتیک الگوریتم پرندگان الگوریتم مورچه خفاش زنبور</p>
<p>کلیه پروژه های طراحی کنترل کننده
<p>کلیه پروژه های پردازش سیگنال
نوع مطلب : انجام کلیه پروژه های دانشجویی، انجام پایان نامه،  انجام پروژه های کد نویسی و برنامه نویسی،
برچسب ها : شبکه عصبی، کنترل فازی، کنترل تطبیقی، شبکه های پتری، الگوریتم های بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم پرندگان،
لینک های مرتبط
نگارش مقالات کنفرانس و ژورنال ISI در زمینه های برق کنترل و هوش مصنوعی
نگارش مقالات کنفرانس و ژورنال ISI در زمینه های برق کنترل و هوش مصنوعی توسط دانشجویان ارشد و دکترای دانشگاه های تهران در کمترین زمان ممکن پذیرفته می شود.
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
نوشتن مقاله کنفرانس

نوشتن مقاله ژورنال

نوشتن مقاله ISI

نوشتن مقاله کنترل

نوشتن مقاله از موضوع پایان نام
 
نوع مطلب : انجام کلیه پروژه های دانشجویی،
برچسب ها : نوشتن مقاله کنترل، نوشتن مقاله کنفرانس، نوشتن مقاله ژورنال، نوشتن مقاله ISI، نگارش مقاله،
لینک های مرتبط :

0       نظرات
پنجشنبه 23 مرداد 1393
hossein komijani
مشاوره و انجام مقاله و پایان نامه مهندسی برق
مشاوره و انجام مقاله و پایان نامه مهندسی برق
مشاوره و انجام پروژه، پایان نامه و مقاله مهندسی برق توسط دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه صنعتی شریف
آموزش برنامه نویسی در زمینه‌های مختلف هوش مصنوعی با نرم افزار MATLAB و تحویل برنامه M-file به شما
انجام پروژه ها و پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه‌های
• کد نویسی با نرم افزار matlab
• داده کاوی
• سیستم های تشخیص الگو و شبکه‌های عصبی
• الگوریتم‌های تکاملی شاملGA ، ACO ، PSO ، ABC

• منطق فازی

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


• پردازش تصویر
نوع مطلب : انجام پایان نامه،  انجام پروژه های کد نویسی و برنامه نویسی، انجام کلیه پروژه های دانشجویی،
برچسب ها : مقالات، متلب، کنترل، مهندسی برق، هوشمند، هوش مصنوعی، matlab،
لینک های مرتبط :
تدریس، پروژه و پایان نامه توسط گروهی از نخبه ترین دانش آموختگان دانشگاه های شریف و تهران در رشته برق
انجام پروژه و پایان نامه توسط گروهی از نخبه ترین دانش آموختگان دانشگاه های شریف و تهران در رشته برق
با قیمت توافقی, در اسرع وقت و با دقت و کیفیت مورد نظر شما
کلیه پروژه و پایان نامه های مهندسی رشته های برق-کنترل، کامپیوتر-هوش مصنوعی، مهندسی پزشکی، مکاترونیک و رباتیک در کلیه سطوح توسط کادر مجرب در حداقل زمان با قیمت توافقی انجام خواهد ش


انجام کلیه پروژه های دانشجویی- انجام پروژه های کد نویسی و برنامه نویسی- انجام پایان نامه - شبیه سازی مقالات

مرکز انجام پروژه دانشجویی شریف

انجام  کلیه پروژه های دانشجویی- انجام پروژه های کد نویسی و برنامه نویسی- انجام پایان نامه  - شبیه سازی مقالات

انجام  کلیه پروژه های کد نویسی و برنامه نویسی با متلب MATLAB

انجام پروژه های دانشجویی  رشته 1-برق کنترل 2-کامپیوتر 3-هوش مصنوعی 4-مهندسی پزشکی و ...

انجام پروژه های کد نویسی و برنامه نویسی در زمینه های:

1- شبکه های عصبی

 2- الگوریتم های تکاملی : الگوریتم ژنتیک  - الگوریتم پرندگان  - الگوریتم مورچه   و سایر الگوریتم های بهینه سازی هوشمند

 3- منطق فازی - کنترل فازی - الگوریتم های فازی

   azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

انجام پروژه های دانشجویی توسط تیم ممتاز شامل دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف. پروژه های دانشجویی به بهترین نحو ممکن و در اسرع وقت پیاده سازی و تحویل داده می شود.


نوشته شده در : پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396  توسط : پروژه پروزتی.    نظرات() .

levitra
پنجشنبه 19 مهر 1397 10:26 ب.ظ

Thanks a lot! A good amount of tips!

buy levitra 10mg cheap 20mg levitra vardenafil buy levitra generic levitra prices buy levitra 10mg levitra 20 mg bayer prezzo levitra 20 mg vardenafil 20mg buy 10 mg levitra
buy cialis without a doctor's prescription
سه شنبه 10 مهر 1397 12:45 ب.ظ

Really lots of useful knowledge!
cialis venta a domicilio only best offers 100mg cialis safe dosage for cialis cialis generique 5 mg cialis mit grapefruitsaft cialis billig cialis official site cialis manufacturer coupon cialis e hiv cialis manufacturer coupon
buy cialis delhi
یکشنبه 8 مهر 1397 07:57 ق.ظ

With thanks! An abundance of material.

click now cialis from canada cialis for bph tadalafil 20 mg buying cialis overnight cialis dosage recommendations usa cialis online cialis 100 mg 30 tablet walgreens price for cialis side effects of cialis enter site 20 mg cialis cost
Generic cialis
شنبه 7 مهر 1397 07:51 ق.ظ

Thank you, Valuable information!
how to purchase cialis on line buy brand cialis cheap cialis side effects sublingual cialis online cialis generique 5 mg canada discount drugs cialis tadalafil 5mg cialis generico in farmacia cialis generisches kanada cialis 5 mg schweiz
cialisvipsale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:42 ب.ظ

Superb forum posts. Appreciate it.
cialis tablets for sale cialis 5 effetti collaterali cialis generique order generic cialis online we recommend cialis best buy prezzo di cialis in bulgaria cialis cipla best buy venta de cialis canada warnings for cialis cialis 20 mg effectiveness
eddrugsgeneric.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 07:38 ب.ظ

Useful information. Kudos!
dose size of cialis cialis coupons buy cialis uk no prescription cialis herbs we use it 50 mg cialis dose cialis cipla best buy tadalafil buy cialis uk no prescription canadian drugs generic cialis cialis cipla best buy
canadianpharmacyies.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 01:07 ق.ظ

Many thanks. Terrific stuff!
canadianpharmacyusa24h online canadian discount pharmacies canadian viagra canadian online pharmacies reviews canada medication list canadian drugs buy viagra online usa pharmacy times canadian pharmacies stendra online pharmacies india
viabiovit.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:01 ق.ظ

Superb posts, Thank you!
vigara how to get viagra with prescription can you buy viagra at cvs buy viagra in store viagra cheap online uk viagra tablets online buy viagra pills online can u buy viagra over the counter where to purchase viagra online buy viagra china
Online cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:12 ب.ظ

Awesome facts. Thanks!
cialis cipla best buy cialis dosage amounts free cialis we like it cialis soft gel generic cialis 20mg uk cialis canadian drugs cialis dose 30mg price cialis wal mart pharmacy we choice cialis pfizer india how do cialis pills work
cialisvus.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:23 ق.ظ

You made your stand very effectively!!
discount cialis tadalafilo female cialis no prescription cialis 50 mg soft tab cialis pills price each prezzo di cialis in bulgaria buying brand cialis online cialis generic availability when will generic cialis be available cialis coupon
cialisvipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:05 ب.ظ

You expressed this well!
rezeptfrei cialis apotheke cialis farmacias guadalajara cialis daily reviews cialis prezzo di mercato generic cialis in vietnam free generic cialis cialis tadalafil online cialis billig click here to buy cialis costo in farmacia cialis
viagra prices
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:44 ق.ظ

This is nicely expressed! !
cheap generic sildenafil cheap generic viagra online uk online pharmacy for viagra buy viagra ireland can you buy viagra without a prescription how can i order viagra cheapest generic viagra uk online viagra order online generic viagra pharmacy generic levitra
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 06:27 ق.ظ

You've made your position very well!.
tadalafil 10 mg cialis super kamagra buy cialis online nz discount cialis cialis 5mg prix cialis for sale prices for cialis 50mg cialis sale online prescription doctor cialis cialis professional from usa
Buy cialis online
جمعه 7 اردیبهشت 1397 09:37 ب.ظ

Nicely put, Regards!
prezzo di cialis in bulgaria try it no rx cialis prezzo di cialis in bulgaria comprar cialis 10 espa241a click now buy cialis brand cialis vs viagra cialis for daily use cialis for sale south africa comprar cialis navarr cialis official site
Viagra generico
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 11:13 ق.ظ

You made the point!
viagra nz buy buy viagra cheapest price buy viagra from canada buy viagra online safest place to buy viagra buy cheap viagra online uk buy viagra china cheapest place to buy viagra generic viagra uk online where to buy viagra without prescription
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 03:23 ق.ظ

Cheers, Useful stuff!
we use it 50 mg cialis dose generic cialis with dapoxetine cialis preise schweiz buy brand cialis cheap prices on cialis 10 mg cialis 10 doctissimo buying cialis in colombia cialis billig cialis en mexico precio tesco price cialis
Buy generic cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 07:09 ق.ظ

You actually expressed this terrifically!
cialis sicuro in linea cialis savings card cialis 5mg recommended site cialis kanada cialis pills cialis taglich cialis online napol cialis purchasing dose size of cialis free cialis
What causes the heels of your feet to burn?
دوشنبه 16 مرداد 1396 02:03 ق.ظ
Whats up very cool blog!! Guy .. Beautiful ..
Wonderful .. I will bookmark your blog and take the feeds
additionally? I am glad to find numerous useful information right here in the
post, we need develop extra strategies in this regard, thank you for
sharing. . . . . .
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر