تبلیغات
پروژه های مطلب - شبکه های عصبی مصنوعی

امروز:

شبکه های عصبی مصنوعی

» نوع مطلب : الکترونیک 8 ،الکترونیک 6 ،

دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم خفاش Bat Algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم خفاش   Bat Algorithm  مسائل بهینه سازی تک هدفه چند هدفه فارسی انجام پروژه سفارش برنامه نویسی کدنویسی پیاده سازی دانشجویی در با مطلبmatlab  مدل سازی ریاضی دانلود رایگان فیلم فایل جزوه کتاب مقاله کد پایان نامه ارشد دکتری تدریس خصوصی دوره کلاس آموزشی مهندسی صنایع مالی مدیریت صنعتی pdf ppt doc پاورپوینت برق کامپیوتر مکانیک عمران هوش مصنوعی حل مساله,الگوریتم های بهینه سازی متاهیورستیک metaheuristics   فرا ابتکاری فراابتکاری تکاملی آماده تولباکس Toolbox. اموزش ترکیبی هیبریدی رساله سمینار
شبکه های عصبی مصنوعی

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی شبکه های عصبی مصنوعی در متلب
زیربخش ها:
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه یا MLP در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع شبکه های عصبی شعاعی پایه یا RBF در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع ماشین های بردار پشتیبان یا SVM در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی یادگیری غیر نظارت شده و خوشه بندی با الگوریتم k-Means در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع شبکه های عصبی رقابتی و نگاشت خود سازمان ده یا SOM
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی تحلیل مولفه اساسی یا PCA در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی شبکه های عصبی هاپفیلد یا Hopfield Neural Network در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی شبکه های عصبی مصنوعی
زیربخش ها:
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
فیلم آموزش عملی ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک
فیلم آموزش عملی ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ازدحام ذرات PSO
فیلم آموزش عملی ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم رقابت استعماری ICA
فیلم آموزش عملی پیش بینی سری های زمانی با استفاده از شبکه های عصبی
فیلم آموزش عملی طبقه بندی و بازشناسی الگو با استفاده از شبکه های عصبی

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی محاسبات انتگرال با Matlab و Maple

یادگیری ماشینی، داده کاوی و بازشناسی الگو
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجوییداده کاوی یا Data Mining در متلب
زیربخش ها:

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی مبانی داده کاوی یا Data Mining
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی روش های پیش پردازش و آماده سازی داده ها
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع طبقه بندی یا Classification
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع خوشه بندی یا Clustering
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع رگرسیون یا Regression
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع کاهش ابعاد یا Dimensionality Reduction
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی تشخیص داده های پرت یا Outlier Detection
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع کاوش قواعد وابستگی یا Association Rule Mining
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی حل چند مسأله کاربردی و واقعی در داده کاوی
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
محاسبات تکاملی و الگوریتم های بهینه سازی هوشمند

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی بهینه سازی هوشمند (۱۳۷ ساعت برنامه آموزشی)

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجوییالگوریتم ژنتیک
زیربخش ها:
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
فیلم جامع آموزش عملی الگوریتم های ژنتیک در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی حل مسأله مکان‌یابی هاب با استفاده از الگوریتم ژنتیک
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی حل مسأله حمل و نقل با استفاده از الگوریتم ژنتیک
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی حل مسأله تخصیص درجه دو یا QAP با استفاده از الگوریتم ژنتیک
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی حل مسأله کوله پشتی با الگوریتم ژنتیک (رایگان)
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی شناسایی سیستم و مدل‌سازی سیستم‌های غیر خطی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجوییالگوریتم PSO
زیربخش ها:

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی بهینه سازی ازدحام ذرات PSO
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی حل مسأله دیسپاچینگ اقتصادی یا Economic Dispatching با استفاده از PSO
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی حل مسائل گسسته با استفاده از الگوریتم PSO
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی حل مسأله فروشنده دوره گرد یا TSP با استفاده از الگوریتم PSO
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی برازش منحنی و مدل‌سازی با استفاده از PSO
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی حل مسأله کوله پشتی با استفاده از PSO
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی طراحی مسیر یا Path Planning با استفاده از PSO
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی الگوریتم مورچگان در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی الگوریتم رقابت استعماری در متلب
خوشه بندی یا Clustering با الگوریتم رقابت استعماری درونیابی توابع شعاعی پایه یا RBF با الگوریتم رقابت استعماری حل مسأله کوچکترین درخت پوشا با الگوریتم رقابت استعماری حل مسائل جایگشتی با الگوریتم رقابت استعماری

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی بهینه سازی چند هدفه در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع الگوریتم ژنتیک چند هدفه NSGA-II در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع الگوریتم PSO چند هدفه یا MOPSO در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی پیاده سازی روش های بهینه سازی چند هدفه کلاسیک در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع نسخه دوم الگوریتم تکاملی مبتنی بر قوت پارتو یا SPEA2 در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع الگوریتم تکاملی چند هدفه مبتنی بر تجزیه یا MOEA/D در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع نسخه دوم الگوریتم انتخاب مبتنی بر شکل دهی پارتو یا PESA-II در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی بهینه سازی مقید در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی پیاده سازی ترکیب الگوریتم ژنتیک و PSO در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی حل مسائل گسسته با استفاده از الگوریتم PSO
فیلم آموزش برنامه نویسی الگوریتم PSO باینری
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع الگوریتم فرهنگی یا Cultural Algorithm در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع شبیه سازی تبرید یا Simulated Annealing در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع جستجوی ممنوع یا Tabu Search در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع الگوریتم کرم شب تاب یا Firefly Algorithm در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی یا BBO در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع جستجوی هارمونی یا Harmony Search در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع کلونی زنبور مصنوعی یا Artificial Bee Colony در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع الگوریتم زنبورها یا Bees Algorithm در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی الگوریتم تکامل تفاضلی یا DE
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
سیستم های فازی و فازی-عصبی

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی سیستم های فازی در متلب
زیربخش ها:

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع ریاضیات، منطق و مجموعه های فازی
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع سیستم استنتاج فازی یا FIS در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی طراحی سیستم فازی با استفاده از Look-up Table در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی یا ANFIS در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی خوشه بندی فازی و طراحی سیستم فازی مبتنی بر خوشه بندی در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی پیاده سازی ANFIS چند خروجی در متلب به همراه حل مسائل عملی
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
پردازش سیگنال و تصویر

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی پردازش تصویر در متلب
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی مباحث تئوری و عملی موجک ها در متلب

مهندسی برق و کنترل

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی کاربرد متلب در مهندسی کنترل


دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی کنترل فعال سازه با رویکرد فازی با میراگر (ATMD)

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی تحلیل ارتعاشات با استفاده از نرم افزار متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجوییمهندسی صنایع و تحقیق در عملیات
زیربخش ها:
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی حل مسأله زمان‌بندی ماشین‌های موازی در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی حل مسأله مدیریت زنجیره تأمین سه لایه در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی حل مسأله مسیریابی خودرو یا VRP در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی حل مسأله زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع یا RCPSP در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی حل مسائل قابلیت اطمینان در شبکه به صورت چند هدفه در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی حل مسأله طراحی چیدمان در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی حل مسأله مکان‌یابی هاب در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی حل مسائل کنترل موجودی در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی طراحی آزمایشات با تاکید بر تنظیم پارامتر الگوریتم های فراابتکاری تک هدفه و چند هدفه
دوره آموزشی تدریس خصوصی الگوریتم ژنتیک genetic algorithm ga در متلب فارسی

شبکه های عصبی مصنوعی
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی شبکه های عصبی مصنوعی در متلب
زیربخش ها:

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه یا MLP در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع شبکه های عصبی شعاعی پایه یا RBF در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع ماشین های بردار پشتیبان یا SVM در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی یادگیری غیر نظارت شده و خوشه بندی با الگوریتم k-Means در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع شبکه های عصبی رقابتی و نگاشت خود سازمان ده یا SOM
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی تحلیل مولفه اساسی یا PCA در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی شبکه های عصبی هاپفیلد یا Hopfield Neural Network در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی شبکه های عصبی مصنوعی
زیربخش ها:

فیلم آموزش عملی ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک
فیلم آموزش عملی ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ازدحام ذرات PSO
فیلم آموزش عملی ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم رقابت استعماری ICA
فیلم آموزش عملی پیش بینی سری های زمانی با استفاده از شبکه های عصبی
فیلم آموزش عملی طبقه بندی و بازشناسی الگو با استفاده از شبکه های عصبی
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی محاسبات انتگرال با Matlab و Maple

یادگیری ماشینی، داده کاوی و بازشناسی الگو

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجوییداده کاوی یا Data Mining در متلب
زیربخش ها:

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی مبانی داده کاوی یا Data Mining
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی روش های پیش پردازش و آماده سازی داده ها
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع طبقه بندی یا Classification
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع خوشه بندی یا Clustering
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع رگرسیون یا Regression
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع کاهش ابعاد یا Dimensionality Reduction
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی تشخیص داده های پرت یا Outlier Detection
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع کاوش قواعد وابستگی یا Association Rule Mining
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی حل چند مسأله کاربردی و واقعی در داده کاوی
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
محاسبات تکاملی و الگوریتم های بهینه سازی هوشمند

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی بهینه سازی هوشمند (۱۳۷ ساعت برنامه آموزشی)

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجوییالگوریتم ژنتیک
زیربخش ها:

فیلم جامع آموزش عملی الگوریتم های ژنتیک در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی حل مسأله مکان‌یابی هاب با استفاده از الگوریتم ژنتیک
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی حل مسأله حمل و نقل با استفاده از الگوریتم ژنتیک
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی حل مسأله تخصیص درجه دو یا QAP با استفاده از الگوریتم ژنتیک
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی حل مسأله کوله پشتی با الگوریتم ژنتیک (رایگان)
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی شناسایی سیستم و مدل‌سازی سیستم‌های غیر خطی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجوییالگوریتم PSO
زیربخش ها:

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی بهینه سازی ازدحام ذرات PSO
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی حل مسأله دیسپاچینگ اقتصادی یا Economic Dispatching با استفاده از PSO
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی حل مسائل گسسته با استفاده از الگوریتم PSO
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی حل مسأله فروشنده دوره گرد یا TSP با استفاده از الگوریتم PSO
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی برازش منحنی و مدل‌سازی با استفاده از PSO
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی حل مسأله کوله پشتی با استفاده از PSO
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی طراحی مسیر یا Path Planning با استفاده از PSO
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی الگوریتم مورچگان در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی الگوریتم رقابت استعماری در متلب
خوشه بندی یا Clustering با الگوریتم رقابت استعماری درونیابی توابع شعاعی پایه یا RBF با الگوریتم رقابت استعماری حل مسأله کوچکترین درخت پوشا با الگوریتم رقابت استعماری حل مسائل جایگشتی با الگوریتم رقابت استعماری

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی بهینه سازی چند هدفه در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع الگوریتم ژنتیک چند هدفه NSGA-II در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع الگوریتم PSO چند هدفه یا MOPSO در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی پیاده سازی روش های بهینه سازی چند هدفه کلاسیک در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع نسخه دوم الگوریتم تکاملی مبتنی بر قوت پارتو یا SPEA2 در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع الگوریتم تکاملی چند هدفه مبتنی بر تجزیه یا MOEA/D در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع نسخه دوم الگوریتم انتخاب مبتنی بر شکل دهی پارتو یا PESA-II در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی بهینه سازی مقید در متلب
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی پیاده سازی ترکیب الگوریتم ژنتیک و PSO در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی حل مسائل گسسته با استفاده از الگوریتم PSO
فیلم آموزش برنامه نویسی الگوریتم PSO باینری
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع الگوریتم فرهنگی یا Cultural Algorithm در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع شبیه سازی تبرید یا Simulated Annealing در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع جستجوی ممنوع یا Tabu Search در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع الگوریتم کرم شب تاب یا Firefly Algorithm در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی یا BBO در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع جستجوی هارمونی یا Harmony Search در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع کلونی زنبور مصنوعی یا Artificial Bee Colony در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع الگوریتم زنبورها یا Bees Algorithm در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی الگوریتم تکامل تفاضلی یا DE

سیستم های فازی و فازی-عصبی

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی سیستم های فازی در متلب
زیربخش ها:
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع ریاضیات، منطق و مجموعه های فازی
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع سیستم استنتاج فازی یا FIS در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی طراحی سیستم فازی با استفاده از Look-up Table در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی جامع سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی یا ANFIS در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی خوشه بندی فازی و طراحی سیستم فازی مبتنی بر خوشه بندی در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی پیاده سازی ANFIS چند خروجی در متلب به همراه حل مسائل عملی

پردازش سیگنال و تصویر

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی پردازش تصویر در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی مباحث تئوری و عملی موجک ها در متلب

مهندسی برق و کنترل

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی کاربرد متلب در مهندسی کنترل


دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی کنترل فعال سازه با رویکرد فازی با میراگر (ATMD)

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی تحلیل ارتعاشات با استفاده از نرم افزار متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجوییمهندسی صنایع و تحقیق در عملیات
زیربخش ها:
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی حل مسأله زمان‌بندی ماشین‌های موازی در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی حل مسأله مدیریت زنجیره تأمین سه لایه در متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی کد متلب تدریس خصوصی انجام پروژه دانشجویی حل مسأله مسیریابی خودرو یا VRP در متلب
د
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276


نوشته شده در : پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396  توسط : پروژه پروزتی.    نظرات() .

What do you do for a sore Achilles tendon?
دوشنبه 16 مرداد 1396 03:48 ق.ظ
What a stuff of un-ambiguity and preserveness of valuable knowledge concerning unexpected emotions.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر