تبلیغات
پروژه های مطلب - انجام پروژه هوش مصنوعی

امروز:

انجام پروژه هوش مصنوعی

» نوع مطلب : الکترونیک 10 ،الکترونیک 9 ،

حل کوله پشتی با الگوریتم حریصانه

مسئله کوله پشتی در متلب   

حل کوله پشتی با الگوریتم حریصانه روش حریصانه روش حریصانه (Greedy) یکی از روش‌های مشهور و پرکاربرد طراحی الگوریتم‌ها است که با ساختاری ساده در حل بسیاری از مسائل استفاده می‌شود. این روش اغلب در حل مسائل بهینه‌سازی استفاده شده و در پاره‌ای مواقع جایگزین مناسبی برای روش‌هایی مانند برنامه‌ریزی پویا است. در حالت کلی این روش سرعت و مرتبه‌ی ... ادامه مطلب »
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony
کد متلب الگوریتم جستجوی هارمونی

الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony نظر بدهید

کد متلب الگوریتم جستجوی هارمونی الگوریتم هارمونی در طول دهه گذشته برای غلبه بر نقص های محاسباتی الگوریتم های ریاضی، الگوریتم های تکاملی یا فرااکتشافی مانند الگوریتم ژنتیک و آنیلینگ شبیه سازی شده و ابداع شده اند. با این وجود، جستجوی الگوریتمی قدرتمندتر و موثرتر، هنوز هم یک چالش برای مهندسان است. HS ، الگوریتم جستجوی قدرتمندی برای یافتن جواب بهینه است. ... ادامه مطلب »
د متلب الگوریتم ازدحام ماهی های مصنوعی

    الگوریتم دسته ماهی های مصنوعی نظر بدهید
الگوریتم دسته ماهی های مصنوعی   
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

کد متلب الگوریتم ازدحام ماهی های مصنوعی برای دریافت کد متلب الگوریتم ازدحام ماهی های مصنوعی  با ما تماس بگیرید شماره تماس  ایمیل : یاهو کد متلب ماهی های مصنوعی + فایل توضیحات کد آماد پذیرش بهینه سازی های مختلف با الگوریتم ماهی های مصنوعی می باشیم. شبه کد الگوریتم ماهی های مصنوعی : ادامه مطلب »

الگوریتم دسته ماهی های مصنوعی

    الگوریتم دسته ماهی های مصنوعی نظر بدهید
الگوریتم دسته ماهی های مصنوعی   

الگوریتم دسته ماهی های مصنوعی Artificial Fish Swarm Algorithm الگوریتم دسته ماهی های مصنوعی (AFSA) جزء الگوریتم های هوش جمعی می باشد و کاربرد عمده آن در حل ‏مسائل بهینه سازی است. AFSA ‏گونه ای از الگوریتم های برگرفته شده از طبیعت می باشد که توسط دکتر Li Xiao Lei ‏ در سال ٢٠٠٢ ‏ارائه شده است. این الگوریتم تکنیکی ... ادامه مطلب »

لگوریتم رقابت استعماری ICA
کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم رقابت استعماری ICA

    الگوریتم رقابت استعماری ICA, کد متلب فروشنده دوره گرد (TSP) نظر بدهید
   
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم رقابت استعماری ICA   در این کار ما مسئله فروشنده دروه گرد را با الگوریتم رقابت استعماری حل کرده ایم: شبه کد الگوریتم رقابت استعماری به صورت زیر است. تنظیم پارامترهای الگوریتم چند نقطه تصادفی روی تابع انتخاب کرده و امپراطوری‌های اولیه را تشکیل بده. مستعمرات را به سمت کشور امپریالیست حرکت بده (سیاست ..

کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم سیستم ایمنی

    الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی AIS, کد متلب فروشنده دوره گرد (TSP) نظر بدهید
کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم سیستم ایمنی   

کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم سیستم ایمنی   الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی: مراحل الگوریتم بصورت زیر می باشد: گام اول : ایجاد انتی بادی های اولیه : در واقع انتی بادی ها میتوان به نوعی همان کروموزومها در الگوریتم ژنتیک دانست. هر انتی بادی در واقع شامل مقادیر تصادفی اولیه به ازای هر متغیر مسئله ای که میخواهیم بهینه ... ادامه مطلب »

کد متلب الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی

    الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی AIS نظر بدهید
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

 سیستم ایمنی مصنوعی: به طور کلی، سیستم‌های ایمنی مصنوعی جزء الگوریتم‌های الهام گرفته شده از بیولوژی هستند. این نوع الگوریتم‌ها، الگوریتم‍هایی کامپیوتری هستند که اصول و ویژگی‌های آنها نتیجه بررسی در خواص وفقی و مقاومت نمونه‌ها بیولوژیکی است. بطور کلی می‌توان گفت سیستمهای ایمنی مصنوعی روش رایانش‌نرمی بر مبنای تئوری ها، ایده‌ها و اجزای سیستم ایمنی بدن مهره‌داران هستند. تعاریف اولیه این سیستمها ... ادامه مطلب »

کد متلب معمای ۸ وزیر با الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی AIS

    الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی AIS, کد متلب معمای 8 وزیر (N Queen) نظر بدهید
معمای 8 وزیر   

کد متلب معمای ۸ وزیر با الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی AIS حل معمای ۸ وزیر با الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی AIS معمای ۸ وزیر:  هدف از مساله هشت وزیر، چیدن ۸ مهره وزیر روی یک صفحه شطرنج خالی است، به قسمی که هیچ مهره‌ای مهره‌های دیگر را تهدید نکند. به عبارت دیگر، ۸ وزیر باید به نحوی چیده شوند که هیچ‌کدام در بک ... ادامه مطلب »
لگوریتم غذایابی باکتری BFO
کد متلب الگوریتم غذایابی باکتری
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

    الگوریتم غذایابی باکتری BFO نظر بدهید
کد متلب الگوریتم غذایابی باکتری   

کد متلب الگوریتم غذایابی باکتری ایده اول غذایابی باکتری بر این واقعیت استوار است که در طبیعت ، جانداران با روش غذایابی ضعیف احتمال انفراض بیشتری نسبت به جاندارانی با استراتژی غذایابی موفق دارند.پس از نسل های زیاد، جانداران با روش غذایابی ضعیف نابود شده و یا به حالت های بهتر تغییر شکل میدهند. باکتری E-coil که در روده انسان ... ادامه مطلب »
لگوریتم مبتنی بر چگالی DBSCAN, الگوریتم DBSCAN
سگمنت کردن تصویر با الگوریتم DBSCAN

    الگوریتم مبتنی بر چگالی DBSCAN, الگوریتم DBSCAN, پیاده سازی کلاسترینگ نظر بدهید
برنامه نویسی هوشمند   

  سگمنت کردن تصویر با الگوریتم DBSCAN الگوریتم DBSCAN نخستین بار توسط مارتین استر و همکاران معرفی شد. این الگوریتم روشی برای خوشه‌بندی است که بر پایه چگالی داده‌ها عمل می‌کند. در این روش به منظور تخمین چگالی توزیع نقاط از دو پارامتر شعاع همسایگی (Eps) حداقل نقاط مورد نیاز برای تشکیل یک خوشه (MinPts) استفاده می‌شود. ما از الگوریتم خوشه بندی DBSCAN  برای ... ادامه مطلب »
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

الگوریتم خوشه‌بندی براساس چگالی الگوریتم DBSCAN

ان ————————azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
———————— خوشه‌بندی بر اساس چگالی این روشهای خوشه‌بندی بر این اصل استوارند که خوشه‌ها‌، ناحیه‌هایی از فضای داده با چگالی زیادی هستند که توسط نواحی با چگالی کمتر از همدیگر جدا شده‌اند. برای پیاده‌سازی این روشهای ... ادامه مطلب »

الگوریتم مبتنی بر چگالی DBSCAN

    الگوریتم مبتنی بر چگالی DBSCAN, الگوریتم DBSCAN, پیاده سازی کلاسترینگ نظر بدهید

  الگوریتم مبتنی بر چگالی DBSCAN الگوریتم DBSCAN یک روش بسیار متداول از خانواده الگوریتم های خوشه بندی مبتنی بر چگالی برای  داده های خاص می باشد ، مهمترین ویژگی های این الگوریتم شامل: توانایی تشخیص خوشه هایی  با اشکال دلخواه، توانایی خوشه بندی داده های همراه با نویز، و پیچیدگی زمانی پایین می باشند. روش های مبتنی بر چگالی، خوشه ها ... ادامه مطلب »

اموزش الگوریتم DBSCAN

۱    الگوریتم مبتنی بر چگالی DBSCAN, الگوریتم DBSCAN نظر بدهید

اموزش الگوریتم DBSCAN الگوریتم DBSCAN نخستین بار توسط مارتین استر و همکاران معرفی شد [۵]. این الگوریتم روشی برای خوشه‌بندی است که بر پایه چگالی داده‌ها عمل می‌کند. در این روش به منظور تخمین چگالی توزیع نقاط از دو پارامتر شعاع همسایگی (Eps) حداقل نقاط مورد نیاز برای تشکیل یک خوشه (MinPts) استفاده می‌شود. این الگوریتم از یک نقطه اختیاری ... ادامه مطلب »

کد متلب خوشه بندی داده های iris با الگوریتم dbscan
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

    الگوریتم مبتنی بر چگالی DBSCAN, الگوریتم DBSCAN, پیاده سازی کلاسترینگ نظر بدهید

در این کار ما داده های دیتاست iris را که شامل سه کلاس میباشد توسط الگوریتم خوشه بندی dbscan خوشه بندی کرده ایم    کد متلب نوشته شده به این صورت است که داده های دیتاست iris را میخواند و سه بعد اول ان را ترسیم میکند تا کاربر بصورت نموداری و بصری نیز داده ها را ببیند  سپس روش ... ادامه مطلب »


حل فروشنده دوره گرد باالگوریتم ممتیک

    الگوریتم ممتیک Memetic Algorithm, کد متلب فروشنده دوره گرد (TSP) نظر بدهید

حل فروشنده دوره گرد باالگوریتم ممتیک شرح مسئله بدین شکل است: تعدادی شهر داریم و هزینه رفتن مستقیم از یکی به دیگری را می‌دانیم. مطلوب است کم‌هزینه‌ترین مسیری که از یک شهر شروع شود و از تمامی شهرها دقیقاًٌ یکبار عبور کند و به شهر شروع بازگردد. تعداد کل راه‌حل‌ها برابر است با  برای n>۲ که n تعداد شهرها است. مسأله ... ادامه مطلب »

آموزش الگوریتم های ممتیکی (دانشگاه امام رضا)
الگوریتم ممتیک Memetic Algorithm نظر بدهید

الگوریتم های ژنتیک کلاسیک در یافتن نواحی جواب با سرعت خوبی عمل می کنند اما در به دست آوردن جواب با دقت مورد نظر زمان زیادی را صرف می کنند. این نقص را می توان تا حدودی با بکارگیری دانش موجود از مساله و یا اضافه کردن فاز جستجوی محلی به چرخه ی تکاملی بهبود بخشید. محققان با الهام گرفتن ... ادامه مطلب »
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

آموزش الگوریتم های ممتیکی (دانشگاه امام رضا)

    الگوریتم ممتیک Memetic Algorithm نظر بدهید

الگوریتم های ژنتیک کلاسیک در یافتن نواحی جواب با سرعت خوبی عمل می کنند اما در به دست آوردن جواب با دقت مورد نظر زمان زیادی را صرف می کنند. این نقص را می توان تا حدودی با بکارگیری دانش موجود از مساله و یا اضافه کردن فاز جستجوی محلی به چرخه ی تکاملی بهبود بخشید. محققان با الهام گرفتن ... ادامه مطلب »


نوشته شده در : جمعه 19 خرداد 1396  توسط : پروژه پروزتی.    نظرات() .

Why is my Achilles tendon burning?
دوشنبه 30 مرداد 1396 12:22 ب.ظ
I think the admin of this site is truly working hard in favor of his web site, as here every stuff is quality based stuff.
nubiorkman.jimdo.com
شنبه 14 مرداد 1396 10:13 ق.ظ
I'm really loving the theme/design of your blog. Do you ever run into
any internet browser compatibility problems?
A couple of my blog readers have complained about my
website not working correctly in Explorer but looks great in Chrome.

Do you have any recommendations to help fix this problem?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر