تبلیغات
پروژه های مطلب - پروژه مطلب

امروز:

پروژه مطلب

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


ریاضیات:

پروژه ریاضیات پیشرفته در مورد حل ODE ها (همراه با مقاله)
پروژه ریاضیات پیشرفته در مورد حل PDE ها (همراه با مقاله)
محاسبه تبدیل فوریه همراه با GUI
حل معادلات جزئی دو بعدی بیضوی
محاسبه ریشه دوم ماتریس (جذر ماتریس)
میانگین هندسی دو ماتریس
حل انواع معادلات دیفرانسل
حل انواع دستگاه معادلات
حل معادله دیفرانسل درجه 2 با سری تیلور
حل معادله دیفرانسل درجه 2 با روش رانگ کوتا
درونیابی بروش تفاضل پیشرو و پسرو
محاسبات آماری مانند برازش منحنی، محاسبه مد، میانه، میانگین هندسی، میانگین حسابی، میانگین هارمونیکی، توزیع فراوانی، هیستوگرام، چارک، دهک و انحراف استاندارد
محاسبه نرم و نرم 2 ماتریس 2norm
بسط توابع با سری تیلور
ریشه معادله به روش نابجایی (همراه با GUI)
مقایسه و بررسی خطا در روش های درونیابی یک بعدی
مقایسه و بررسی خطا در روش های درونیابی دو بعدی
شبیه سازی انتقال حرارت و انتقال جرم در آب زدایی گیاه، حل معادلات PDE
پیاده سازی الگوریتم TDMA برای حل دستگاه مهادلات خطی
حل دستگاه خطی سه قطری tridiagonal
حل مسئله حداقل مربعات با استفاده از تجزیه QR، SVD و Ortho
حل دستگاه معادلات خطیبا استفاده از روش ژاکوبی (بدون پیش شرط، پیش شرط ILU(0) و پیش شرط D-ILU)
بررسی روش های انتگرال گیری عددی به کمک متلب
محاسبه ترانهاده ماتریس بدون استفاده از تابع پیش فرض
حل دستگاه به روش دولیتل doolittle، کروت crout و چولسکی cholsky
بدست آوردن دماس صفحه L شکل آلومینیومی در حالت پایا و ناپایا به روش forward
بدست آوردن مقادیر ویژه به روشjacobi
حل معادله واندر پل Van der Pol equation
حل معادلهٔ برگرز Burgers equation
حل معادله transport equation
حل معادله نفوذ Diffusion equation
حل معادله حرارت heat equation
حل معادله Mathieu
کوچک‌ترین مضرب مشترک(ک م م) و بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک (ب م م)
درون یابی اسپیلان مرتبه دو و سه (cubic Spline)
حل معادلات دیفرانسل به روش رانگ – کوتا – نیشتروم (Runge-Kutta-Nystrom)
حل معادله لورنز-لورنتز به روش رانگ کوتا
حل معادله لوتکاولترا به روش رانگ کوتا
حل عددی معادله انتگرال ولترا Volterra (به همراه مقاله)
درون یابی هرمیت، درجه اول و دوم hermit interpolation
حل معادله معادله فرارفت advection equation به انواع روش ها
درونیابی Quadric spline در دو حالت 2 نقطه ای و 3 نقطه ای
مقادیر ویژه و بردار ویژه ماتریس به روش چند جمله ای، Fadeev-Leverrier و ...
حل معادله پواسون به صورت یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی
مقادیر ویژه ماتریس به روش ژاکوبی

حل معادله آونگ ساده با اویلر

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


حل معادله موج به روش لکس فردریک Lax-Friedrichs Method
حل معادله حرارت دوبعدی در یک صفحه به روش اجزا محدود و مقایسه با حل تحلیلی
حل عددی انتقال حرارت در یک قطاع
رسم میدان‌های جهت برای یک معادله دیفرانسیل به روش همشیب isocline
رسم گوی در فضای متریک با برنامه نویسی
محاسبه مقادیر ویژه به روش QR (با و بدون shift)
پیاده سازی الگوریتم L1-SVD
رسم چنبره
روش کالوکیشن گسسته برای جل معادلات انتگرال دیفرانسیل فردهلم با هسته من
شبیه سازی فیلتر چبی شف با استفاده از نرم افزار متلب
الگوریتم خط برزنهام (Bresenham)


پردازش تصویر :

تشخیص چهرهFace Recognition and Detection
تشخیص جنسیت از روی چهره
تشخیص چهره به روش PCA با استفاده از دیتابیس
تشخیص چهره با استفاده از هیستوگرام تصاویر (به همراه مقاله)
تشخیص چهره انسان با استفاده طبقه بندی کننده چندخطی
تشخیص چهره انسان به روش تحلیل تفکیکی خطی دو بعدی 2D-LDA (به همراه مقاله)
تشخیص چهره از روی چشم به روش شبکه عصبی
تشخیص چهره با استفاده از روش ویولا جونز(viola and jonz )
تشخیص جنسیت از روی چهره افراد
تشخیص جنسیت از روی صدای افراد
تشخیص پوست افراد مشخص کردن آن در تصویر
تشخیص اثر انگشت به روش دیتابیس (به همراه مقاله)
تشخیص حرکت از طریق ورودی دوربین یا وبکم
تشخیص کارکتر و عدد در تصویر OCR
تشخیص و شمارش یک حرف خاص در تصویر
تشخیص عدد فارسی در تصویر (به همراه آموزش فارسی)
تشخیص حروف فارسی در تصویر به روش تطبیق الگو
تشخیص حروف فارسی در تصویر به روش شبکه عصبی
تشخیص سایه و متمایز ساختن آن در تصویر
برنامه تشخیص اثر انگشت با استفاده از دیتابیس (همراه با مقاله)
برنامه تشخیص بارکد barcode
برنامه تشخیص بارکد شامل تشخیص محل بارکد از روی تصویر محصول، استخراج عدد و تشخیص کشور سازنده
ترمیم تصویر Image inpainting
ترمیم ویدئو Video inpainting
کاهش نویز در تصویرNoise Canceling
تشخیص لبه تصویر توسط الگوریتم کلونی مورچه ها ACO (به همراه مقاله)
تشخیص دایره در تصویر
پنهان‌نگاری تصاویر یا Steganography با متلب
پنهان نگاری تصویر به روش DCT و LSB
پنهان نگاری تصویر در فایل صوتی
تشخیص سرعت خودرو به کمک پردازش تصویر
تشخیص تعداد خودرو به کمک پردازش تصویر
جدا سازی دندان از تصاویر X-ray به کمک پردازش تصویر
فشرده سازی تصاویر به روش های DTC2 ، SVD و WAVELET
تعیین سلامت میوه مانند سیب به کمک پردازش تصویر (کیفیت سنجی)
برنامه شناسایی تومور مغزی در عکس گرفته شده از مغز MRI
تشخیص غدد سرطانی (سرطان سینه) به کمک پردازش تصویر
تشخیص و شمارش دانه های برنج در تصویر
هیستوگرام بدون استفاده از دستور (histeq) متلب

استخراج پلاک خودرو از کل تصویر

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


تشخیص پلاک خودرو (پلاک های ایران)
تبدیل تصاویر سیاه و سفید به تصاویر رنگی با MATLAB
شمارش افراد عبوری از مقابل دوربین
تبدیل نت موسیقی به صدا و بر عکس
متعادل سازی هیستوگرام بدون استفاده از دستور (histeq) متلب
حذف نویز از صوت به روش FIR-filter
جدا سازی دندان از تصاویر X-ray به کمک پردازش تصویر
تشخیص لبه به روش کلونی مورچه ها ACO
ویرایش تصاویر شامل تبدیل به سیاه و سفید، شطرنجی کردن یک قسمت، ترکیب دو عکس، دایره در تصویر و پخش چند تصویر به صورت فیلم
تشخیص و شمارش دانه های برنج در تصویر
حذف نویز از تصویر بدون توابع کتابخانه ای متلب
تشخیص بطری خالی و شناسایی آن از بطری های پر
شناسایی و تشخیص سایز میوه و طبقه بندی آن ها
تشخیص نوع گل از میان چند عکس ( بازیابی تصویر)
تشخیص اسکناس فارسی
تشخیص گل رز با شبکه عصبی به روش PNN و MLP ( همراه با مقاله)
تشخیص کیفیت دانه های برنج در تصویر
فشرده سازی با تبدیل کسینوسی گسسته یا DCT و تبدیل معکوس iDCT
به هم چسباندن تصویر چند تکه شده
بازیابی تصویر تخریب شده با نویز ضربه­ای با استفاده از فیلتر میانه­ی تطبیقی و فازی
لبه یابی تصاویر آتش و شعله
بررسی عملکرد الگوریتم‌های بازگشتی برای فیلتر گوسی سریع متغیر با مکان
واترمارکینگ مقاوم در مطلب در حوزه تبدیل موجک
بازیابی تصویر بر اساس محتوا با استفاده از ویژگی رنگ
پیاده سازی نگاشت روش کلاستر بیس
تشخیص وضعیت انگشتان دست با استفاده از تصویر مچ تا نوک انگشتان با استفاده از دیتابیس
فشرده سازی به روش LZW
رسم خط با الگوریتم DDA و Bresenham
تشخیص حرکت در فیلم با نرم افزار متلب Target tracking
تشخیص علایم راهنمایی و رانندگی با پردازش تصویر (traffic sign detection)
طراحی و پیاده سازی الگوریتم پردازش صوت
تقطیع حروف چاپی فارسی
طرح پیشنهادی انتشار اطلاعات با ایستگاه های سیار بوسیله الگوریتم ژنتیک
پنهان نگاری صوتی با روش LSB
تشخیص لبه تصویر با منطق فازی به صورت موازی
تشخیص میکروکلسیفیکاسیون پستان با استفاده از شبکه عصبی (روش back propacation) برای 200 بیمار

برق:

پروژه های درسی رشته مهندسی برق شامل مدارهای الکتریکی، کنترل خطی، سیگنال و سیستم، الکترونیک
شبیه سازی مدولاسیون پالسهای کدشده PCM
شبیه سازی و بررسی انواع اتصال کوتاه در ژنراتور
شبیه سازی و مقایسه مدولاسون های AM و FM
محاسبه و شبیه سازی مدولاسیون AM به وسیله نرم افزار متلب در حوزه زمان و فرکانس و نمایش طیف سیگنال
نمودار نایکوئیست، نمودار زیگلر نیکولز، مکان هندسی ‫ریشه‌ها، نمودار بد bode
سیستم‌های کنترل پیش فاز ، پس فاز و پیش پس فاز
یکسوساز سه فاز تریستوری با AVR
طراحی یکسوساز ستاره ای سه فاز
طراحی یکسوساز تمام فاز با استفاده از ترانسفورماتور
یکسوساز تمام موج نیم پل

یکسوکننده‌ی تک‌فاز تمام موج


azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

یکسوکننده‌ی سه‌فاز تمام موج
یکسوساز سه فاز تریستوری
شبیه سازی سیستم تعلیق فعال اتومبیل
حل تمرین های متلب کنترل مدرن
شبیه سازی مدولاتورDSB همدوس
تست روث routh stability test
طراحی lead lag controller
شبیه سازی پاندول معکوس
شبیه سازی مدولاسیون سینوسی عرض پالس SPWM
یافتن پاسخ زمانی یک سیستم با داشتن معادله دیفرانسیل مربوطه با روش شبکه عصبی مانند سیستم پاندول معکوس
شبیه سازی مکان هد دیسک خوان
شبیه سازی طراحی تدریجی مدار باز و مدار بسته سیستم خواندن دیسک درایو
ظرفیت در سیستم های چند هادی
محاسبه load flow به سه روش نیوتون رافسون و گوس سایدل و دیکاپلد لود فلو
حل انواع تمرین های کنترل
پیاده سازی شماتیک مدارات الکترونیک
شبیه سازی مدولاسیون های ASK, OOK, FSK, BPSK, QPSK, 8PSK و ...
سیستم کنترل دستگاه تزریق پلاستیک (پلیمر)
اینورتر 3 فاز به روش SVM(به همراه مقاله IEEE )
شبیه سازی کنترل مقاوم عصبیNNARC
شبیه سازی دو مبدل تمام تریستوریسری
شبیه سازی دو مبدل تک فاز تمام تریستوری با دیود هرزگرد
شناسایی دو سیگنال صوتی متفاوت به روش پردازش سیگنال از طریق ویژگی های زمانی و فرکانسی
شبیه سازی اینورتر inverter چند سطحی با متلب
پردازش سیگنال گسسته ، پردازش در حوزه زمان و فرکانس
طراحی کنترلر PID
پروژه کنترل مقاوم (به همراه مقاله)
شبیه سازی کارایی دینامیکی طی یک اتصال کوتاه سه فاز در پایانه های ماشین القایی (پروژه درس ماشین الکتریکی)
شبیه سازی روش DTC برای کنترل موتور Direct Torque Control
پروژه‌ی ‌درس پردازش سیگنال تبدیل فوریه‌ی چند جمله‌ای محدود (LPFT)
پخش بار به روش تنگ teng
جایابی بهینه تولیدات پراکنده با استفاده از روش تحلیلی و پخش بار مکرر
طراحی و برنامه­ریزی یک خط انتقال برای بهینه­سازی با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان (پیاده سازی مقاله)
تعیین حاشیه انتقال قابلیت اطمینان با استفاده از روش خود راه انداز پارا (پیاده سازی مقاله)
پخش بار بهینه و اقتصادی چند ناحیه ای (OPF ) با الگوریتم PSO
مبدل بوست (پیاده سازی مقاله)
کنترل مبدل dc-dc رزونانسی سری- موازی با شبکه عصبی(پیاده سازی مقاله)
طراحی کنترلر دیجیتالی برای سیستم تعلیق خودرو
پروژه کنترل دیجیتال

پروژه کنترل مدرن


azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

پروژه کنترل غیر خطی
پروژه کنترل چند متغیره
ماشین حساب چهار عمله با میکروکنترولر mega8 ، پیاده سازی با پروتئوس
حذف نویز مزاحم در سیستم های صوتی با فیلتر IIR
پروژه قابلیت اطمینان ( پیاده سازی مقاله)
پخش بار پیش رو و پسرو
پیاده سازی پخش بار IEEE 34 bus با سیمولینک
پیاده سازی مقاله reactive power
شبیه سازی توربین های بادی القایی از دو سو تغذیه (پیاده سازی مقاله)
پروژه بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته : محاسبات ضریب PI و Bounding شبکه 57 باس IEEE
شبیه سازی رمزنگاری سیستم RFID (مدولاسیون و دمدولاسیون بر روی سیستم RFID )
پروژه درس شناسایی سیستم
استفاده از الگوریتم ژنتیک در موشک های هدایت شونده، معادلات ژیروسکوپ (پیاده سازی مقاله)
تبدیل فوریه گسسته DFT
طراحی شماتیک سیستم همزمان ساز آشوبناک
رمز نگاری به روش SHA (secure Hash algorithm)
بررسی و شبیه سازی انواع اسپکتروگرام در متلب
انواع پستهای فشار قوی از نظر عملکرد
بررسی انواع روش های کنترل پاندول معکوس
شبیه سازی کنترل بار فرکانس با سیمولینک
کنترل هوشمند سرعت یک موتور دی سی با شبکه عصبی
داد و ستد مترمکز در سیک سیستم دو شینه (از کتاب شبکه های انتقال و بازار برق)
طراحی کنترل کننده LQG برای کنترل دور موتور DC
مدولاسیون FHSS (Frequency-hopping spread spectrum)
پایداری ولتاژ در میکروگرید
طراحی یک کنترلر دور موتور پیزوالکتریک
تعیین ضرایب کنترل کننده PID بصورت اتوماتیک (تا قدرت پردازش سیستم مرتب): طراحی یک کنترل کننده در محیط GUI که تابع تبدیل سیستم را گرفته و به دو روش(زیگلر نیکولز و روش دوم دلخواه) پارامترهای کنترل کننده PID را بدست دهد
کنترل هوشمند همودیالیز
پیاده سازی پاندول معکوس دو تکه

فازی :

پروژه فازی کنترل موتور DC (پیاده سازی مقاله)
پروژه فازی بهینه سازی توربین بادی
پروژه کنترل فازی گوی و میله ball & beam
پروژه کنترل فازی پاندول معکوس Inverted Pendulum
پروژه کنترل ارتفاع تانک به روش فازی

پروژه کنترل چراغ راهنمایی به روش فازی


azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

پروژه تشخیص خودکار مراحل خواب با استفاده ازجدول جستجوی فازی (همراه با مقاله)
شناسایی متن و تشخیص کاراکترها در تصاویر رنگی
طراحی کنترلر فازی پاندول معکوس با مدل TS
طراحی و پیاده سازی کنترل فازی بر روی پاندول معکوس با دو چرخ (پیاده سازی مقاله)
سیستم فازی که بتواند مسیر حرکت کامیون باری
سیستم فازی پیشگویی سری زمانی
حل تمرین های فازی تشنه لب با متلب
کنترل فازی سیستم تعلیق خودرو
کنترل کننده فازی و کنترل روبات با پنج درجه آزادی (پیاده سازی مقاله)
کنترل فازی کلاسیک و هدایت موشک به سمت هدف مشخص
مسیریابی و بهینه سازی حرکت یک ربات متحرک الگوریتم کلونی مورچه+فازی
دسته­بندی داده­های iris با استفاده از الگوریتم Nero-Fuzzy
بدست آوردن ضرایب مرتبط با روش global در مدل TSK

شبکه عصبی

پیش بینی سهام بورس چین با شبکه های عصبی
تشخیص چهره
تشخیص نوع گل از روی تصویر
تشخیص صدا
تشخیص جنسیت ار روی تصویر
تشخیص اثر انگشت
تشخیص دست خط فارسی
تشخیص دست خط لاتین
کنترل موتور DC با شبکه عصبی
کنترل پاندول معکوس با شبکه عصبی
پیش بینی شرایط تشکیل هیدارت گازی با استفاده از شبکه عصبی
پیاده سازی الگوریتم ART
حل مساله فروشنده دوره گرد با شبکه عصبی
تشخیص اعداد از روی ماتریس تشکیل شده از 0 و1 و بررسی pattern آن ها
برازش و پیشبینی مدل های ریاضی با Nftool
دسته­بندی داده­های iris با استفاده از الگوریتم Nero-Fuzzy
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

مهندسی شیمی – مکانیک :

حل معادلات گرما به روش کرانک نیکلسون، FTCS،پیشرو، پسرو، اویلر، صریح و ضمنی و ...
حل معادلات دیفرانسیل غیر خطی به روش اختلاف محدود (Finite Difference)
حل عددی معادله گرما دو بعدی در یک صفحه نا متفارن
حل مسائل انتقال حرارت به روش تفاضل محدود (Finite Difference)
حل مسائل انتقال حرارت مانند یافتن نقاط درونی صفحه و انتقال حرارت در اثر عبور هوا از روی استوانه
محاسبه ضریب اصطحکاک با معادله کلبروک
جریان در لوله های ساده
تعیین ثابت تعادل برای محلول های حقیقی
محاسبات تعادل گاز-مایع، نقطه حباب ، نقطه شبنم
بدست آوردن ضرایب معادله آنتوان برای آب با استفاده از رگرسیون
حل مسائل CFD با فولئنت و گمبیت
محاسبه و شبیه سازی ضریب درگ کره و نیم کره و رسم خطوط جریان و کانتور فشار
محاسبه حجم ویژه با استفاده از معادلات حالت SRK،vdw، PR، Schmidt and wenzelو Patel and Teja
حل معادله لاپلاس بر روی صفحه به روش ژاکوبی
حل معادله لاپلاس بر روی صفحه به روش گاوس سایدل
محاسبه توزیع دما در یک دیواره به روش FTCS ،روش DuFort-Frankel ،روش Laasonen ،روش Crank-Nicolson ،روش Laasonen
حل معادله بلازیوس blasiusبه روش رانگ کوتا و shooting method
محاسبه و رسم نقشه های منحنی باقی مانده برای مخلوط ها (Residue curve maps)
شبیه سازی جذب سطحی ( Adsorption isotherm ) با سه مدل لانگمیر، فرندلیش، تمکین Freundlich، langmir، Temkin به همراه مقاله.
رسم نمودار فشار بر حسب دما به کمک معادله آنتوان
رسم نمودار فشار بر حسب حجم مولی در مدل RedlichKwong
محاسبه جریان درون لوله و عدد رینولدز به کمک روابط سوامی و جین و دارسی-ویسباخ
حل مساله انتقال حرارت هدایتی
توزیع دمایی در یک صفحه در حالت ناپایا را با استفاده از روش خط یا اختلاف محدود finite difference
بررسی نحوه انتقال حرارت در یک دیوار ساختمانی
برقراری تعادل دینامیکی و استاتیکی در آزمایش بالانس با متلب
بدست آوردن کانتورهای دما در یک کانال جریان و حل معادله لاپلاس با روش تفاضلات محدود
انجام محاسبات فلش به همراه رابط گرافیکی کاربر GUI
محاسبه نقطه حباب و نقطه شبنم در فشار یا دمای ثابت با معادله PR
شبیه سازی استخراج مایع مایع به همراه برگشتی
شبیه سازی کنترل فشار و دبی خروجی
بدست آوردن پروفایل دما در سطح مقطع steak در زمان های مختلف بعد از قرار گرفتن در ظرف روغن
محاسبات خواص مخلوط (mix) برای ترکیب آدیاباتیک چند جریان
شبیه سازی راکتور batch (ناپیوسته) و رسم نمودار غلظت ها
ریشه معادله درجه سه با استفاده از روابط کلی (Perrys Chemical Engineers Handbook)
تعیین ضرایب مدل UNIQUAC برای مخلوط آب-متانول
مقدار ضریب فوگاسیته را برای فشار های مختلف با معادلات حالت VdW وPR
بررسی ارتعاشات مدل ساده شده یک هواپیما دارای چهار موتور
محاسبه ماتریس سختی المان های مختلف با مختصات گره دلخواه
محاسبات shortcut برج نقطیر از جمله معادلات فنسک، آندروود، گیلیند
حل معادله موج را به روش وارمینگ-کاتلر-لوماکس در فضای 3 بعدی Warming-Kutler-Lomax
بهینه سازی توالی برج های تقطیر به روش الگوریتم ژنتیک (پیاده سازی مقاله)
پیش بینی پارامترهای خروجی راکتور CSTR با استفاده از شبکه های عصبی در MATLAB
محاسبه نمودارهای P-xy و T-xy در سیستم‌های دوجزئی با معادله حالت VTPR
محاسبه نمودارهای P-xy و T-xy در سیستم‌های دوجزئی با معادله حالت NRTL
رسم خطوط جریان (steamline) در کانال

عمران :

بهینه سازی تنش در تراس Truss Optimization
محاسبه تنش، کرنش، تنش برشی اجسام کروی و استوانه ای
شبیه سازی سه بعدی پل کابلی با استفاده از نیروی متحرک روی پل
حل نمونه مسائل استاتیک و مقاومت مصالح بیر جانسون
محاسبه حداکثر تنش خمشی، گشتاور خمشی، خیز ماکزیمم و رسم نمودارها برای یک تیر بارگذاری شده
مساله مربوط مودهای ارتعاشی و ارتعاش طولی و عرضی تیر یک سر گیردار و ...
حل خرپای 2 و 3 بعدی (پروژه المان محدود)
محل نصب کابل با محاسبه ضریب اطمینان و تنش بحرانی
تحلیل استاتیکی سازه و محاسبه تغییرات مکانی ابتدا و انتهای ستون و تحلیل سازه با بارگذاری
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

بهینه سازی :

پروژه مباحث ویژه (تکنیک های بهینه سازی)
بهینه سازی به روش های Nelder، bfgs، quasi newton، DFP، Steepest Descent، Levenberg-Marquardt،
محاسبه feasible region به صورت گرافیکی
حل مساله کوله پشتی با الگوریتم ژنتیک (knapsack Problem)
یافتم ماکزیمم و مینیمم تابع با الگوریتم ژنتیک
بهینه سازی مساله با قید با الگوریتم ژنتیک
روش نیوتن برای بهینه سازی با تابع هسین
حل PDE به همراه مقاله (درس ریاضیات پیشرفته) برای رشته مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک
بهینه سازی به روش PSO (به همراه پاورپوینت)
بهینه سازی به کمک الگوریتم خزش جمعی ذرات (PSO) یا دسته پرندگان
روش سیمپلکس simplex method
حل معمای هشت وزیر (قابل اجرا برای n وزیر)
حل معمای هشت وزیر به روش شبیه سازی تبرید تدریجی Simulated Annealing
حل مساله QAP با الگوریتم مورچگان
حل مساله فروشنده دوره گرد با الگوریتم کلونی مورچه ها، tsp with ACO به همراه پاورپوینت
حل مساله فروشنده دوره گرد به روش شبیه سازی تبرید تدریجی Simulated Annealing
حل مساله فروشنده دوره گرد به روش الگوریتم ژنتیک
بهینه یابی بروش golden section
محاسبه MAX و MIN توابع n متغییره با کمک الگوریتم ژنتیک
تولید اعداد فیبوناچی به صورت بازگشتی
حل مساله برج های هانوی
پیاده سازی الگویتم های تحقیق در عملیات (حداقل ستون، حداقل ردیف، روش های سیمپلکس و ...)
بررسی کلیه توابع توزیع در متلبDistributions functions
پیاده سازی روش گوشه شمال غربی North-West Corner Method
بهینه سازی به روش M بزرگ big M method
بیهنه سازی با الگوریتم PSO برای محسابه می نیمم تابع
جستجوی فیبوناچی
یافتن ماکزیمم تابع با استفاده از الگوریتم کلونی کورچه ها ACO
یافتن معادله خط و نقطه اپتیم معادلات
یافتن مینمم تابع به کمک جستجوی الگو Pattern search
یافتن مساحت دایره، مثلث و عدد پی به روش مونت-کارلو Monte Carlo method

یافتن مینمم تابع به الگوریتم ژنتیک

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.irرسم منحنی زمان اجرایی الگوریتم مرتب سازیinsert را بر حسب n (درس طراحی الگوریتم ها)
الگوریتم کرم شبتاب یا firefly
حل مساله حداکثر جریان Maximum flow problem
فیت کردن دایره با استفاده از روش حداقل مربعات خطی و خطی
حل مسله کمترین درخت پوشا (درخت فراگیر مینیمم) یا Minimum spanning tree
الگوریتم ممتیک و بهینه سازی (همراه با پاورپوینت)
الگوریتم جستجوی فاخته: کد+مثال+یک مقاله ژورنال
الگوریتم کرم شتاب: کد+مثال+یک مقاله ژورنال
الگوریتم جستجوی ممنوع: کد+مثال+یک مقاله ژورنال
الگوریتم رقابت استعماری: کد+مثال+یک مقاله ژورنال
الگوریتم الهام گرفته شده از خفاش: کد+مثال+یک مقاله ژورنال
الگوریتم جستجوی هارمونی: کد+مثال+یک مقاله ژورنال
الگوریتم سیمپلکس: کد+مثال+یک مقاله ژورنال
الگوریتم انجماد تدریجی (SA) : کد+مثال+یک مقاله ژورنال
الگوریتم ممتیک memetic .: کد+مثال+یک مقاله ژورنال
الگوریتم کلونی زنبور عسل : کد+مثال+یک مقاله ژورنال
الگوریتم کلونی جهش قورباغه leap frog: کد+مثال+یک مقاله ژورنال
الگوریتم conjugate-gradient: کد+مثال+یک مقاله ژورنال
الگوریتم DFP: کد+مثال+یک مقاله ژورنال
سایر :

شبیه سازی ورقه کردن فلز
شبیه سازی بازوی ربات
حل سودوکو با متلب
بازی دوز به زبان متلب
بازی ماز maze

حل مساله کوله پشتی knazsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
apsack Problemمربع جادویی magic square
خواندن، نوشتن و ویرایش فایل های ورد،اکسل و پاورپوینت در متلب
ارزیابی عملکرد مشتری بر اساس دریافت اطلاعات پرسشنامه ای مبتنی بر شبکه های عصبی چندلایه
شبیه سازی شبکه های وایرلس wireless sensor Networks
شبیه سازی شبکه های کامپیوتری
شبیه سازی حرکت استوانه روی سطح شیبدار در میدان مغناطیسی
پروژه یادگیری ماشین یا machine learning
رسم توابع فراکتال fractal
شبیه سازی نوار قلب یا الکتروکاردیوگرام ECG
شبکه‌های بی‌سیم ادهاک
پروژه درس آیرودینامیک
شبیه سازی مدار زمین خورشید و ماهواره
شبیه سازی کدک G.729 و G.723
شبیه سازی عملکرد ترافیکی چراغ راهنما
شبیه سازی پدیده داپلر
تبدیل سیگنال صدا به گسسته و اعمال up sampling و down sampling
مربعات ارشمیدس
شبیه سازی حرکت باکتری ها با توجه به وجود یا عدم وجود غذا
تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و تاریخ میلادی به شمسی
تصحیح خطای رید-سالامون (Reed-Solomon Errors)
رسم تابع fermat spiral
محاسبه ارلانگ (erlang) با استفاده از رابطه (تعداد و زمان مکالمات) و جدول (درجه سرویس دهی و تعداد کانال)
الگوریتم تکاملی mogsa
تشخیص چهرهFace Recognition and Detection-تشخیص چهره به روش PCA با استفاده از دیتابیس-تشخیص چهره با استفاده از هیستوگرام تصاویر (به همراه مقاله)

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
نوشته شده در : جمعه 19 خرداد 1396  توسط : پروژه پروزتی.    نظرات() .

Generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 05:58 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it.
cialis pas cher paris cialis en mexico precio generic cialis tadalafil cialis for bph generic cialis in vietnam cialis prezzo di mercato cialis online cialis patent expiration cialis en 24 hora cialis patent expiration
How do you get taller?
چهارشنبه 1 شهریور 1396 12:46 ب.ظ
When some one searches for his vital thing, therefore he/she wishes to be available that in detail, so that
thing is maintained over here.
http://celinekrupiak.jimdo.com/
شنبه 14 مرداد 1396 12:16 ب.ظ
whoah this blog is fantastic i really like reading your posts.
Keep up the good work! You already know, many people are hunting round for this info, you could help them greatly.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر